Rozpracovanosť umeleckej časti dizertačnej práce

Technologické minimum grafického dizajnéra

Výskumná časť mojej dizertačnej práce prebieha na dvoch úrovniach – v teoretickej aj praktickej rovine.

V rámci teoretickej úrovne skúmam polygrafické poznatky a dopĺňam ich o vedomosti určené pre grafických dizajnérov. Teoretické vedomosti zároveň rozširujem aj o konkrétne praktické informácie v podobe návodov na širokú škálu úloh.

Druhá úroveň výskumu prebieha v umeleckej časti dizertačnej práce. V tejto časti skúmam, akým spôsobom komunikovať niektoré teoretické témy, aby boli vizuálne atraktívne no zároveň si ponechali svoj edukačný potenciál a zmysel. Tento cieľ dosahujem pomocou vytvárania animácií. Hľadám čo najvýstižnejšiu výtvarnú skratku ako objasniť konkrétnu problematiku. Mojim zámerom je vytvárať krátke animácie, ktoré sa budú prehrávať v slučke a vytvoria obrazový materiál ku teoretickým texom. 

cmyk_rgb

Príklad štandardnej schémy aditívneho a subtraktívneho miešania farieb z polygrafických príručiek. Táto schéma má veľmi obmedzenú výpovednú hodnotu. Nezobrazuje podstatné vlastnosti miešania. Ďalším nedostatkom je, že sa schémy navzájom podobajú.

V mojom riešení zobrazujem podstatu.
V aditívnom miešaní ide o generovanie a skladanie svetla.

V prípade subtraktívneho miešania ide o skladanie vrstiev farby cez seba na bielej podložke.

Parameter volumen sa využíva primárne pri knižných papieroch a ovplyvňuje hrúbku a váhu knihy. Rozhodol som sa nechať knihu dýchať, mení sa len jej hrúbka ale váha a počet strán zostávajú rovnaké. Volumenom sa označuje nadýchanosť papiera.

Iným príkladom videa je pridávanie orezových značiek a nastavenie vzdialenosti od okraja. Ide o veľmi jednoduchý úkon, avšak pri vytváraní orezových značiek je tento proces v programoch neviditeľný. Skontrolovať ho môžeme až pri následnom otvorení pdf súboru. V mojej animácii túto akciu vizualizujem, aby sa tak stala zapamätateľnejšou.